Kultasepän koulutusta Oulussa

Koulutuksen suunnittelu lähtee opiskelijan henkilökohtaisista tarpeista ja tavoitteista

Suomessa on korutaiteen läänintaiteilija Heli Kauhasen tekemän ”Korualan koulupolku” -raportin mukaan tällä hetkellä yhteensä yksitoista oppilaitosta, missä annetaan korualan opetusta. Yksi näistä on Oulussa sijaitseva valtakunnallista ja kansainvälistä koulutusta tarjoava Koulutuskuntayhtymä OSAO, jossa jalometallialan koulutusta on tarjottu vuodesta 2006. Vuosien varrella toimintaa on kehitetty ja tänä päivänä on tarjolla jalometallialan artesaanitutkintoon 18 opiskelupaikkaa ja kultasepän ammattitutkintoon sen lisäksi vielä kymmenen. Opiskelijat valitaan jatkuvan haun kautta ja ryhmää täydennetään sitä mukaan, kun paikka vapautuu. Koulutuksesta vastaa kaksi tuntiopettajaa, mutta opetuksessa hyödynnetään myös ulkopuolisia opettajia.

Titta Juntunen mallintaa.

OULU – TEKNOLOGIAKAUPUNKI

Oulu on tunnettu teknologiakaupunkina ja näin ollen on ollut luontevaa, että myös OSAO:n jalometallialan koulutuksessa on alusta alkaen panostettu uusien tuotantomenetelmien ja välineiden tutkimiseen. Melko uutena jalometallialan osastona rajoitteena ei ole ollut pitkiä perinteitä ohjaamassa koulutuksen ja alan kehittämistä. Ison konsernin osana on ollut resursseja satsata ennakkoluulottomasti uuden teknologian hankkimiseen ja siitä hyötymisestä katse tiukasti tulevaisuudessa. Teknologian vahva painotus ei kuitenkaan tarkoita ristiriitaa perinteisen käsityöosaaminen kanssa.

Ensin opitaan perinteisen käsityön perustekniikat ja vasta sen päälle syvennytään erilaisiin valmistusprosesseihin, joista tietokonepohjainen suunnittelu ja tulostaminen on yksi tärkeä.

NYKYVAATIMUKSIA VASTAAVIA TAITOJA

Koulutuksessa halutaan antaa opiskelijoille sellaiset valmiudet, missä he ymmärtävät ja hallitsevat koko tuotantoprosessin.

”Aloitamme muotoilusta ja saatetaan eri valmistusprosessien kautta suunnitelma valmiiksi tuotteeksi, jota opiskelijat vielä brändäävät ja suunnittelevat sen markkinointia ja myyntiä. Olemme opetuksessa antaneet paljon painoa brändin rakentamiselle ja kaupalliselle osaamiselle koska ne ovat mielestämme nyky-yhteiskunnassa hyvin ratkaisevia osatekijöitä työelämässä menestymisen kannalta”, korostavat osastoa vetä vät opettajat Mauri Kuorilehto ja Jaana Ahola.

Opettajat Mauri Kuorilehto ja Jaana Ahola.

OSAO tarjoaa peruskoulutuksen ja ammattitutkintojen lisäksi lisäoppia erityistekniikkakurssien muodossa.

”Tämä on tärkeä lisä koulutuspalettiin, kun ammatissa oleva voi täydentää tai syventää osaamistaan jollakin tietyllä alueella kuten esimerkiksi anticlastic raising -tekniikkaa tai käsin kaiverrusta”.

Opettajien mukaan toisen asteen opiskelu on tänään paljon enemmän, kuin perinteinen ammattikoulu.

”Siinä lähdetään koulutuksen suunnittelussa opiskelijan henkilökohtaisista tarpeista ja tavoitteista ja rakennetaan siihen sopiva kokonaisuus tätä palvelemaan tässä ajassa hyväksikäyttäen ja yhteensovittaen vanhaa käsityötaitoa ja uutta teknologiaa vastaaman teknologiayhteiskunnan asettamia haasteita korualalle.”


Teksti: Henrik Kihlman Kuvat: OSAO